Иван Атанасов Стоенчев

Изпълнителен директор и член на СД на “ВМЗ ” ЕАД

Ивайло Стефанов Кънев

Председател на СД на “ВМЗ” ЕАД

Николай Александров Николов

Зам. Председател на СД на “ВМЗ” ЕАД

Светослав Ноев

Зам Изп. Директор по Търговските въпроси

Нено Грънчаров

Зам Изп. Директор по Производствените въпроси

Атанас Василев

Зам Изп. Директор по Административните въпроси

Румен Рачев

Зам Изп. Директор по Финансово икономическите въпроси

Иванка Вълева

Зам Изп. Директор по Управление на Човешките ресурси

Гинка Павлова

Директор по Техническите въпроси

Ваня Цанева

Директор Монтажен завод

Петър Денев

Директор Енергоресурс

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АДРЕС: Гр. Сопот
Бул. “Иван Вазов” No 1
ТЕЛ./ФАКС: 02/9805504
Телефонна централа Сопот: 03134/96-00
0988 180 600
Централен Факс 03134/6025
Email: office@vmz.bg