Атанас Богданов

Председател на СД

Трифон Кумчев

Зам. председател на СД

Д-р инж. Иван Гецов

Изпълнителен директор, той и член на СД на “ВМЗ” ЕАД

Телефон 02 980 55 04

Д-р инж. Димилян Леонов

Зам. Изп. Директор Производствени въпроси

инж. Томи Вълчановски

Зам. Изп. Директор по Tърговските въпроси

Румен Рачев

Зам. Изп. Директор по Финансово-икономическите въпроси

Телефон 03134 98-09

Любомир Рашков

Зам. Изп. Директор “Административни въпроси”

Телефон 03134 98-08

Иванка Вълева

Зам. Изп. Директор по развитие на човешките ресурси

инж. Ваня Цанева

Директор Монтажен завод

Телефон 03134 98-55

хим. Невена Енева

Директор Механичен завод

Телефон 03134 98-50

инж. Дончо Пингелов

Директор Завод “Енергоресурс”

Телефон 03134 98-60

инж. Ангел Савов

Директор ЗИЕНО

Телефон 03134 98-30

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АДРЕС: Гр. Сопот
Бул. “Иван Вазов” No 1
ТЕЛ./ФАКС: 02/9805504
Телефонна централа Сопот: 03134/98-66
0886 306013
Телефонна централа Иганово: 03134/98-07
0888 304900
Централен Факс 03134/6025
Email: office@vmz.bg