Иван Атанасов Стоенчев

Изпълнителен директор и член на СД на “ВМЗ ” ЕАД

02/9805504

Ивайло Стефанов Кънев

Председател на СД на “ВМЗ” ЕАД

Николай Александров Николов

Зам. Председател на СД на “ВМЗ” ЕАД

Светослав Ноев

Зам Изп. Директор по Търговските въпроси

Нено Грънчаорв

Зам Изп. Директор по Производствените въпроси

Атанас Василев

Зам Изп. Директор по Административните въпроси

Румен Рачев

Зам Изп. Директор по Финансово икономическите въпроси

+359 887 434 540

Иванка Вълева

Зам Изп. Директор по Управление на Човешките ресурси

+359 885 088 400

Гинка Павлова

Директор по Техническите въпроси

+359 887 487 555

Ваня Цанева

Директор Монтажен завод

+359 886 445 520

Петър Денев

Директор Енергоресурс

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АДРЕС: Гр. Сопот
Бул. “Иван Вазов” No 1
ТЕЛ./ФАКС: 02/9805504
Телефонна централа Сопот: 03134/98-66
0886 306013
Телефонна централа Иганово: 03134/98-07
0888 304900
Централен Факс 03134/6025
Email: office@vmz.bg