НОВИНИ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД – СОПОТ НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 2016 ГОДИНА 02.12.2015

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД – СОПОТ набира оферти за избор на здравно заведение, което да извърши задължителните периодични медицински прегледи, съгласно НАРЕДБА №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

Срок за подаване на офертите до 15.00 часа на 14.12.2015 година.

 

Изпълнителен директор