НОВИНИ

ВМЗ сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 15.08.2018

Проектът е съфинансиран с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие.

EURInnovation

ПРОЕКТ: „Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели  с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Разработване на иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели  с твърдо гориво,  посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins

БЕНЕФИЦИЕНТ:  „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

ПАРТНЬОР: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ,ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:952 359.80 лева, от които 526 178.78 лева европейско и 92 855.08лева национално съфинансиране

НАЧАЛО: 26.05.2018 г.

КРАЙ: 26.05.2020 г.