НОВИНИ

Иван Гецов, изпълнителен директор на “ВМЗ” EАД: С ръководството на Община Сопот постигнахме взаимно изгодно споразумение за издължаване 09.02.2016

“С ръководството на Община Сопот в лицето на кмета Деян Дойнов постигнахме взаимно изгодно споразумение за погасяване на задълженията на “ВМЗ” към Общината, което по никакъв начин няма да се отрази върху ритмичното заплащане на трудовите възнаграждения в предприятието, поетите от нас финансови ангажименти към други институции, доставчици и контрагенти. Няма да има изменение в политиката на “ВМЗ”, т.е. започналата производствена реорганизация ще продължи. Споразумението е много добро – удовлетворява дружеството и не го натоварва; не е непосилно за нас и няма да се отрази негативно на нашата основна дейност.” Това каза на брифинг изпълнителният директор на “ВМЗ” Сопот инж. Иван Гецов, по повод разпореждането на премиера Бойко Борисов – дружеството да издължи 2.5 милиона лева на Общината. Според Иван Гецов, въпреки създалото се напрежение в последните три дни, преговорният процес между “ВМЗ” и Община Сопот за издължаване към Общината е протекъл в добър, конструктивен и прагматичен тон, и по никакъв начин не се е отразил на взаимоотношенията между предприятието и местната изпълнителна власт. “Подчертавам – споразумението е много добро за “ВМЗ”, още повече, че ние в момента се опитваме по всякакъв начин да намалим нашите задължения към кредиторите ни.”, подчерта Иван Гецов.
Според кмета на Сопот Деян Дойнов това, което ръководството на “ВМЗ” е предложило, удовлетворява напълно исканията на Общината и гарантира продължаване на спокойната работа в оръжейницата. Дойнов припомни, че през последния месец “ВМЗ” е издължило 750 000 лева, а подписаното споразумение удовлетворява на 100% нуждите на Общината за разплащане на нейни задължения. “Община Сопот е финансово независима, благодаря още веднъж за разбирането и подкрепата, които през последните два месеца нr оказват както лично министър-председателят Бойко Борисов, така и всички министри. Гордея се, че те стоят плътно зад мен като кмет и зад хората от община Сопот. Изключително съм им благодарен за това, което направиха за нас!”, заяви Дойнов.