НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 20.07.2011

Работните групи на представителите на работниците и служителите и ръководството на дружеството уведомяват всички работници и служители на „ВМЗ” АД Сопот, че на 21.07.2011г. в 13,30ч., започнаха преговори по депозираните на 19.07.2011г. искания.
По точка едно – до края на годината, на база сключените до момента и предстоящи договори, заетост на персонала е обезпечена, като по-точни разчети за заетостта ще бъдат представени на следващи срещи;
По точка две – заплата за месец май 2011г. ще бъде изплатена до 26.07.2011г.;
По останалите искания, преговорите продължават на 26.07.2011г. в 13,30ч.

 

ОТ РАБОТНИТЕ ГРУПИ