НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ДИГИТАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 06.03.2023

Уважаеми колеги,

През месец март 2023г. се очаква да стартира мащабна национална програма за безплатно обучение по дигитални умения с ваучери с цел повишаване на дигиталните умения на заетите лица, като с приоритет са синдикалните членове на КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ .

 

А) Ключови компетентности:             1) Дигитална компетентност базово ниво (I и II) 55часа

2) Дигитална компетентност средно ниво (III и IV) 45часа

Лицата, които отговарят на критериите за допустимост на целевата група могат да подадат заявление за предоставяне на ваучер за обучение чрез електронната платформа на Агенцията по заетостта.

Лицата, получили ваучери за обучение и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия.

Лицата, получили ваучер за обучение за придобиване на обща дигитална компетентност за базово и/или средно ниво, следва да се явят на изпит след приключване на обучението. Те могат да се явят на изпит не повече от два пъти за получаване на сертификат за съответното ниво на дигитална компетентност, като при неявяване на изпит за сертифициране без уважителни причини, доставчикът на обучение може да изиска от лицето да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

 

КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ ще осигурят гъвкавост по отношение на формата и графика на провеждане на обученията, така че да бъдат съобразени с работния график на обучаемите. Обученията могат да бъдат провеждани в присъствена, дистанционна (електронна среда) или хибридна форма и с гъвкави графици (преди или след работно време, съботно-неделни курсове и т.н.)

 

От КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ