НОВИНИ

Конкурс ремонт и възстановяване на пътните артерии на територията на „ВМЗ“ ЕАД 25.03.2016

„ВМЗ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на изпълнител във връзка с необходимостта от ремонт и възстановяване на пътните артерии на производствените и складовите площадки на дружеството.
Дейностите включват ремонт и преасфалтиране на вътрешно-заводските пътища на площадка Иганово.
Всички фирми могат да посетят обекта и заснемат необходимите им данни всеки ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.04.2016 г.
Всички изпълнени дейности ще се приемат по количество и качество за изпълнение, преди тяхното включване в окончателния констативен протокол/обр. № 19.
Окончателните си оферти фирмите трябва да изпратят  в срок до 10.00 ч. на 08.04.2016г. на адрес:

гр.  Сопот 4330, обл. Пловдив

бул. „Ив.Вазов“ № 1

„ВМЗ“ ЕАД
на вниманието на ЗИД по АВ инж. Цонко Киров