НОВИНИ

ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛ 18.12.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД–СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на:

  1. сгради – 659 бр. и активи в процес на изграждане – 44 бр. по реда на МСС 36
  2. инвестиционни имоти по справедлива стойност – 12 бр., собственост на дружеството.

 Огледа се извършва след предварителна заявка по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за оглед от първия работен ден следващ деня на публикуване на обявата до 15.30 ч. на 23.12.2014.

 Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 06.01.2015 г.

За контакти тел. 03134/9809