НОВИНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ към колектива на ВМЗ по повод 83 години от създаване на предприятието 07.06.2019

УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ,

КОЛЕГИ,

От името на ръководството на ВМЗ ЕАД – Сопот ви поздравявам с 83 години от създаването на нашето предприятие, които се навършват на 9 юни.

Съветът на директорите изказва благодарност на всички за упоритата и всеотдайна работа през годините! Без вас, без вашия труд, нямаше да станат възможни множеството високи резултати и успехи.

Сърдечно пожелавам на всички много здраве, късмет, новаторски идеи и просперитет. Трудете се така, както и досега! Имайте вяра в бъдещето на Вазовските машиностроителни заводи!

Нека датата 9 юни да бъде още една стъпка напред в развитието на предприятието, към подобряване благосъстоянието, увеличаване на печалбите и изпълнение на всички планове и проекти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

07.06.2019                                     С уважение: д-р инж. Иван Гецов

Сопот                                                Изпълнителен директор на ВМЗ ЕАД