НОВИНИ

ПРОЕКТ КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА BG051PO001-2.2.02 04.03.2015

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Кариерни центрове за заети лица

Професионални браншове

Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда

Насоки за успешно кариерно развитие