НОВИНИ

Работниците и служителите от “ВМЗ” ЕАД ще получат бонуси за май и юни 18.04.2016

Допълнително материално стимулиране /ДМС/, съгласно одобрена от Съвета на директорите система, ще получават работниците и служителите от “ВМЗ” Сопот.
Първоначално бонусите ще бъдат изплатени за месеците май и юни т.г. заедно със заплатите. След края на първото шестмесечие ще се изготви анализ на фактическите резултати от системата и директорският борд ще реши как тя да продължи да действа.
ДМС ще бъде обвързано с процентното изпълнение на трудовите норми в двата основни производствени завода – Монтажен и Механичен. Бонусите ще зависят и от индивидуалното трудово представяне на всеки работник и служител. Това поясни изпълнителният директор на “ВМЗ” д-р инж. Иван Гецов. Той допълни, че основната цел на бонусната система е повишаване доходите на персонала в държавното дружество.