НОВИНИ

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2023 ГОДИНА“ 23.03.2023

Стажантската програма дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2023“ е насочена към:

- студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен или наскоро дипломирали се в ТУ, област „Машиностроене“ – електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене, и в ХТМУ, област „Химия“ – специалности „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Инженерни материали и материалознание“, „Металознание и термичнo обработване на металите“, „Технология на високоенергийните материали“.

- ученици в 11-ти или 12-ти клас от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – “Машини и системи с ЦПУ”, “Технология на машиностроенето” и “Мехатроника”, „Машинен оператор“– “Металорежещи машини”, “Стругарство” и “Шлосерство”и „Електромонтьор“ – “Електротехника”, които са навършили 18 години.

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти от първи и втори курс и ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Ние предлагаме:

  • да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“
  • да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето
  • обучение в работния процес с трудов договор
  • да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа
  • да се обучавате от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

Стажът е платен, на пълен 8-часов работен ден.

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ2 места – за обучаващи се в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ1 място – за обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“

Стажант-електроинженер1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс

Стажант-технолог 6 места за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант-конструктор4 места за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „МУ”, „МТТ”, „Мехатроника”, „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на дружеството и Дирекция „Развитие“

Стажант-електрончик2 места за обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, специалност „Електроника“

Стажант-технически изпълнител2 места за обучаващи се или завършили специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет, за работа в ОИП

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

Стажант-шлайфист на универсална машина – 1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

Стажант-монтьор на машини и оборудване на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации – 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод Енергоресурс

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството

С предимство за включване в стажантската програма ще бъдат:

  • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

 

Кандидатстването за „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2023г. ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2023г.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: training@vmz.bg.

За контакти:

-       телефон 031349866, вътр. номер 25-77;

-       моб. 0889 073391