НОВИНИ

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2016 ГОДИНА“ 14.05.2016

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:


Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист  – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник“, специалност технология на машиностроенето за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД
Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ6 места – подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“ЕАД
Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/18 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник“, „машинен оператор“  специалност технология на машиностроенето за работа в  Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД
Стажант-шлайфист на универсална машина  - 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник“, специалност технология на машиностроенето за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД
Стажант-електроинженер – 1 място – подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващ се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството
Стажант-електромонтьор - 4 места – подходящо за ученици, обучаващи се в областта на електротехниката и енергетиката, професия „електромонтьор“, „електротехник“ за работа в  Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството
Стажант-монтьор/ на машини и оборудване, на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации, съоръжения с повишена опасност/ - 6 места-  подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен оператор“ за работа в  Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството
Стажант-настройчик на ММ4 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“ „машинен оператор“ специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини за работа в Механичен завод на дружеството
Стажант-технолог – 9 места- подходящи за студенти, обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“ и „Химични технологии“ в специалности Електрохимични технологии и защита от корозия, Технология на каучука и пластмасите за работа в Техническа дирекция на дружеството
Стажант-конструктор - 4 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности Механично уредостроене, Мехатроника за работа в Техническа дирекция на дружеството
Стажант-електрончик – 2 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на Електронната техника и технологии, в специалност Електроника, за работа в Техническа дирекция на дружеството
Стажант-ръководител сектор – 4 места- подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска степен, специалност  Индустриален мениджмънт в  Технически университет за работа в Техническа дирекция

С предимство за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2016г. ще бъдат:

  • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

Кандидатстването за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2016 г. ще става:

  • Чрез подаване на заявление,
  • подробна автобиография,

в срок до 1 юни 2016 г.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешки ресурси”/ отдел „УЧР“  на “ВМЗ” ЕАД – на  адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1,  или в електронен формат на  e-mail: ivanka@vmz.bg.

За справки: телефон 03134/9866/вътр. номер 29-69

0886 306013/ вътр. номер 29-69