НОВИНИ

Съобщение 12.03.2019

Ръководството на“ВМЗ”ЕАД–Сопот обявява свободни работни места в дружеството за следните позиции:

1. Инженер конструктор
2. Технолог

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Да са физически и психически здрави;

Да не са осъждани;

Да не са следствени;

Да имат завършено висше образование в някое от следните направления: Машиностроене, Мехатроника, Електроинженерство, Химични технологии или други технически специалности.

Кандидатите да се записват в отдел “Управление на човешки ресурси”.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

За справки и информациятел. 03134 98-66, вътрешен 34-67 или 03139 52-44