ОТКРИТ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН

ОТКРИТ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН – „ ВМЗ ” ЕАД ГР. СОПОТ ОСИГУРЯВА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ВОЕННА ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА.

 • УСЛОВИЯ

  - максимална дистанция – 2000м;
  – осигурява измерване на начална скорост, налягане на заряда, групираност по местност и щит, здравина, устойчивост на снаряжението и пълнота на разривите на боеприпасите и фугасно действие,бронепробитие по хомогенна броня и по хомогенна броня след динамична защита ;
  – осигурява изпитванията на отделните компоненти на боеприпасите;
  – осигурява условия за изпитване на въоръжение, военна

 • БОЕПРИПАСИ

  - осигурява боеприпаси с бойно и инертно снаряжение.

 • ИЗПИТВАНЕ НА НОВИ ОБРАЗЦИ ВЪОРЪЖЕНИЕ, ВОЕННА ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВО

 • РАЗПОЛАГА С ЕКСПОЗИЦИОННА ЗАЛА

  Експозицията отразява развитието на ВПК в България и произвежданите във “ВМЗ” ЕАД изделия

 • АРТИЛЕРИЙСКА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ ( АМЧ )

  - осигурява РПГ-7 (боен, балистичен), СПГ-9,БС-3 (100мм оръдие), Д-30 (122мм гаубица), Д-20 (152мм гаубица), 82мм миномет, 120мм миномет.

 • ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИЗПИТВАНИЯ

  - осигурява условия за демонстрационни изпитвания;
  – осигурява демонстрационни изпитвания с наличната АМЧ или с тази на клиента.

 • ПРОВЕЖДА ИЗПИТВАНЕ НА

  - боеприпаси за: РПГ-7, РПГ-22, УБ-57, БМ-21, СПГ-9, 2А28 (БМП-1), БС-3, Т-55, Д-30,2С1, Д-20, М-46;
  – боеприпаси за : 60мм, 82мм, 120мм, 121 мм миномети.