ПРОДУКЦИЯ

100 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ С ПЪЛЕН ЗАРЯД

100 mm осколочно-фугасен практически изстрел е унитарен. Същият е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Тип на заряда пълен
Тегло на изстрела, kg 30,270
Начална скорост, m/s 900
Макс. далекобойност,  m 20 650
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ° C
-40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 1205x430x253
2 броя изстрели в сандък
Маса, kg 87