ПРОДУКЦИЯ

122 мм изстрел S-122-R-VMZ с димна граната S-122-VMZ

Предназначен е за създаване на маскиращи вертикални и заслепяващи димни завеси, а така също за целеуказване и сигнализация на полето на боя.
Димните артилерийски изстрели могат да се използват както през деня, така и през нощта. През нощта те осигуряват маскировката на войската и тиловите обекти от наблюденията на противника с помощта на прибори за нощно виждане и средствата за изкуствено осветление.


Свали

Характеристики

Маса на  гранатата, kg 21,760
Вид на заряда намален
Дължина на плътната димна завеса, m 70..100
Ширина на плътната димна завеса, m 20..25
Продължителност на:
- разгаряне, s не повече от 30
- димообразуване, min 5…7
Начална скорост, m/s 565
Максимална дистанция, m 12720
Температурен диапазон, 0С -40…50

 

Опаковка

Габарити, mm   230х435х1200
2 бр. изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 80