ПРОДУКЦИЯ

122 mm изстрел с димна граната – пълен заряд

Димните артилерийски изстрели са предназначени за създаване на маскиращи вертикални и заслепяващи димни завеси, а така също за целеуказване и сигнализация на полето на боя. Димните артилерийски изстрелимогат да се използват както през деня, така и през нощта. През нощта те осигуряват маскировката на войската и тиловите обекти от наблюденията на противника с помощта на прибори за нощно виждане и средствата за изкуствено осветление.


Свали

Характеристики

Маса на изстрела, kg 29,700
Маса на димния състав, kg 2,00
Маса на заряд пълен, kg 7,830
Начална скорост, m/s 690
Максимална дистанция, m 15 342
Минимална дистанция на взвеждане, m 50
Време на димообразуване, min 2-5
Размери  на димна завеса-височина, дължина и ширина, m 10/50/10
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 1190х435х258
2 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 83