ПРОДУКЦИЯ

125 mm БРОНЕБОЕН ПОДКАЛИБРЕН ИЗСТРЕЛ (APFSDS)

125мм изстрел с подкалибрен снаряд е с гилзово зареждане. Този изстрел е част от кинетичния тип боеприпаси. Високата бронепробиваемост на снаряда се дължи на висока плътност, тегло, малка площ на челната част и висока начална скорост. Изстрелът е особено ефективен срещу вражески танкове и тежка бронирана техника.


Свали

Характеристики

 

Маса на изстрел, kg 20,2
Маса на снаряд, kg 10.3
Волфрамов сърдечник (пробиваемост), mm 426
Маса на  заряд метателен, kg 9.9
Начална скорост, m/s 1700
Бронепробиваемост 460 mm RHA at 0° at 2000 m
230 mm RHA at 60° at 2000 m
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, 0С
-40…50

Опаковка

Габарити, mm 817x535x292
1  изстрел в дървен сандък
Маса, kg 52