ПРОДУКЦИЯ

152 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН ЗАРЯД

152 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията. Практическият боеприпас запазва  еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики. Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Тегло на гранатата, kg 43,906
Тегло на заряда, kg 16,360
Вид на заряда пълен
Начална скорост, m/s 655
Далекобойност,  m 17410
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ° C
-40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 835x488x280
1  изстрел в дървен сандък
Маса, kg 82