ПРОДУКЦИЯ

Взривател В-15

Взривател В-15 е предназначен за комплектация на 122 mm и 125 mm противотанкови снаряди съoтветно към гаубица Д-30, танково оръдие Д-81 и и осигурява детонацията на бойните части при среща с целта.
Взривател В-15 се състои от две части – челна и дънна, пиезоелектрически, с ударно-мигновенно действие, предпазителен тип.


Свали

Характеристики

Тип Пиезоелектрически
Тегло, kg
- пиезогенератор 0,0882
- дънна част 0,170
Ъгъл на сработване 0°…70°
Дистанция на взвеждане, m 2,5÷40
Височина на безопасно падане, m 3
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -40…50