ПРОДУКЦИЯ

Изстрел IR-7 със запалителна граната IG-7

Предназначен е за създаване на ландшафтни пожари и пожари в здания, съоръжения и складове за ГСМ. IR-7 създава в помещения с обем 90-100 m3  обемно горене на сместа в продължение на 5 s до 7s, запалва предмети от горими материали (дърво, тъкани и др.) и на открита месност, създава ландшафтни пожари за сметка на образуването на примерно 20 огнища на първично запалване на обща площ до 300 m2 .
Изстрелът е комплектован с новоразработен реактивен двигател с повишена реактивна тяга и заряд барутен стартов със стабилизиращ възел с принудително отваряне на перата, за който е подадена заявка за изобретение рег. №110679/16.06.2010 г. за получаване на патент. Стабилизиращият възел е без световен аналог и повишава стабилността на полета в пасивния и активния участък на траекторията.
Бойната част е комплектована с дънен взривател ВД-1, механичен тип, с инерционно действие и далечно взвеждане, с огнева верига предпазителен тип, с ударен всебоен механизъм, работещ както на рикошет, така и при отрицателни ъгли при среща с преградата, за който е подадена заявка за изобретение рег. № 110678/16.06.2010 г. за получаване на патент.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 103
Тегло на изстрела, kg 4,500
Тегло на граната, kg 4,110
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 70
Дистанция на правия изстрел, m 200
Максимална далекобойност на стрелбата, m 1400
Температурен диапазон на безопасно
функциониране,˚C
-40…50
Скорост на стрелбата, изстр./min 4…6

 

Опаковка

Габарити, mm 760х445х370
4 бр. изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 37