ПРОДУКЦИЯ

Изстрел SR-7 с димна граната SG-7

Предназначен за създаване на димни завеси, ослепяващи разчетите на огневите средства и непоносими за живата сила на противника в условията на различни видове укрития. Гранатата образува непрозрачна димна завеса с дължина 55 m до 90 m на открита месност за време 1,2 min до 2 min. В различни съоръжения с обем до 1500 m3 създава огнища на пожар, неразрушаващи съоръженията от камък, тухли и други, създавайки непоносими условия за незащитената жива сила и ослепявайки защитената със противогази за време 3-5 min.
Изстрелът е комплектован с новоразработен реактивен двигател с повишена реактивна тяга и заряд барутен стартов със стабилизиращ възел с принудително отваряне на перата, за който е подадена заявка за изобретение рег. № 110679/16.06.2010 г. за получаване на патент.
Стабилизиращият възел е без световен аналог и повишава стабилността на полета в пасивния и активния участък на траекторията.
Бойната част е комплектована с дънен взривател ВД-1, механичен тип, с инерционно действие и далечно взвеждане, с огнева верига предпазителен тип, с ударен всебоен механизъм, работещ както на рикошет, така и при отрицателни ъгли при среща с преградата, за който е подадена заявка за изобретение рег. № 110678/16.06.2010 г. за получаване на патент.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 103
Тегло на изстрела, kg 4,500
Тегло на граната, kg 4,110
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 70
Разстояние на правия изстрел, m 200
Максимална далекобойност на стрелбата, m 1400
Температурен диапазон на безопасно
функциониране,°C
-40…50
Скорост на стрелбата, изстр./min 4…6

 

Опаковка

Габарити, mm 760х445х370
4 бр. изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 37