ПРОДУКЦИЯ

Изстрел ТБ-7ВМ с термобарична граната ТБ-7М

Предназначен е да унищожава вражески войски на открито, в окопи, полеви заслони, каменни, тухлени или бетонни конструкции, както небронирани и леко бронирани превозни средства.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 72,5
Тегло на изстрела, kg 3,09
Тегло на граната, kg 2,70
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 96
Разстояние на правия изстрел, m 470
Прицелна далекобойност, m 2700
Ефективна далекобойност при поразяване, m 800
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…+60
 Скорост на стрелбата, изстр./min  4…6

Опаковка

Габарити, mm  847x438x254
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 39