ПРОДУКЦИЯ

ИЗСТРЕЛ WB-7V със стенобойна граната WB-7

Изстрелъте предназначен за поразяване на скрити огневи точки  на противника(траншеи, укрепени здания, блиндажи – каменни, тухлени и бетонни), при условия на бойна употреба както следва:

- температурен диапазон- минус 400С…+500С;

- изстрелът трябва да функционира при стрелба с РПГ-7В при условия на дъжд, сняг, запрашеност;след съхранение на открито, под навес, в неотопляеми и отопляеми помещения; след превоз с автомобилен, ж/п, морски транспорт и авиодесант.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 93
Тегло на изстрела, kg 3,350
Тегло на граната, kg 2,950
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Средна начална скорост при температура на барутниястартов заряд WB-7P +15°С, m/s 85
Разстояние на правия изстрел при височина нацелта 2,5 m, m 250
Стенопробиваемост на тухлена стена, mm 400
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, °C
-40…50

Опаковка

Габарити, mm 1015x498x294
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 45