ПРОДУКЦИЯ

КОНТРОЛНО ПРОВЕРЯВАЩА АПАРАТУРА 9В812МВ

КПА е предназначена за сервизно обслужване на пускови установки 9П135М и 9П135M-1 при тяхното техническо обслужване,  настройка и ремонт в съответствие инструкцията за експлоатация на тези изделия.

Характеристики

Захранване от променливо напрежение, V/Hz 220 (+22,-33)/50
или 2 източника за постоянен ток , V 24±2.4
Работен температурен диапазон , °C -40…50
Тегло на КПА в опаковка, kg 45
Размери на опаковката , mm 600x510x400
Тегло на 9В813В в опаковка, kg 7
Размери на опаковката, mm 430x300x240

 

Опаковка

 9В812МВ-11.01.000 тестващ блок, бр. 1
РS – 2 х 24Р захранващ блок , бр. 1
9В812М.03.000 стойка, бр. 1
9В813В колиматор , бр. 1
Призма , бр. 1
D1 кутия разпределителна,   бр. 1
Комплект кабели , бр. 1
Комплект резервни части, бр. 1
Опаковка , бр. 2