ПРОДУКЦИЯ

ИЗСТРЕЛ СЪС 155 MM ОФ ГРАНАТА М107 ЕКВИВАЛЕНТ

Изстрел със 155 mmОФ граната М107 еквивалент е предназначен за поразяване живата сила на ...
Разгледай

152 mm с Димна граната

Димните артилерийски изстрели са предназначени за създаване на маскиращи вертикални и ...
Разгледай

125 mm БРОНЕБОЕН ПОДКАЛИБРЕН ИЗСТРЕЛ (APFSDS)

125мм изстрел с подкалибрен снаряд е с гилзово зареждане. Този изстрел е част от кинетичния тип ...
Разгледай

125 mm изстрел с кумулативен снаряд

125 mm изстрел със снаряд кумулативен е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е предимно ...
Разгледай

125 mm изстрел с осколочно – фугасен снаряд

125 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

РЪЧНА ГРАНАТА РГД–5

Ръчната осколочна граната РГД-5 е предназначена за поразяване живата сила на противника при ...
Разгледай

122 mm изстрел с димна граната – пълен заряд

Димните артилерийски изстрели са предназначени за създаване на маскиращи вертикални и ...
Разгледай

РЪЧНА ГРАНАТА РГО–78

Ръчната осколочна граната РГО-78 е предназначена за поразяване живата сила на противника в ...
Разгледай

122 mm изстрел с димна граната – намален заряд

Димните артилерийски изстрели са предназначени за създаване на маскиращи вертикални и ...
Разгледай

81мм S изстрел с ОФ мина

81 mm S изстрел с ОФ мина е предназначен за поразяване чрез осколочно и фугасно действие на ...
Разгледай

Ръчна термобарична граната РГ-32Т

Ръчните термобарични гранати са предназначени за унищожаване на живата сила на противника в ...
Разгледай

120мм изстрел с Термобарична мина

Изстрелът с 120 мм мина с термобарична бойна глава за всички минохвъргачки 120 калибър е ...
Разгледай

82мм изстрел с ОФ мина

82 mm изстрел с ОФ мина е предназначен за поразяване чрез осколочно и фугасно действие на жива ...
Разгледай

81мм изстрел с ОФ мина

81 mm изстрел с ОФ мина служи за поразяване на стационарнинезащитени цели като струпване на ...
Разгледай

60мм изстрел с ОФ мина

60 mm изстрел с ОФ мина е предназначен за поразяване чрез осколочно и фугасно действие на жива ...
Разгледай

120мм изстрел с ОФ мина

120 mm изстрел с ОФ мина е предназначен за поразяване чрез осколочно и фугасно действие на жива ...
Разгледай

100 mm изстрел с осколочно-фугасна граната – пълен заряд

100 mm изстрел с осколочно-фугасна граната  е унитарен. Предназначен е за поразяване на живата ...
Разгледай

100 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ С ПЪЛЕН ЗАРЯД

100 mm осколочно-фугасен практически изстрел е унитарен. Същият е боен с практическа бойна част ...
Разгледай

100 mm изстрел с осколочно-фугасна граната – намален заряд

100 mm изстрел с  осколочно-фугасна граната  е унитарен. Предназначен е за поразяване на живата ...
Разгледай

100 mm изстрел с кумулативен невъртящ се снаряд

100 mm кумулативен изстрел с невъртящ се снаряд е унитарен. Предназначен е за поразяване на ...
Разгледай

122 mm изстрел с кумулативен невъртящ се снаряд

122 mm изстрел с  кумулативен невъртящ се снаряд  е с разделно гилзово зареждане. Предназначен ...
Разгледай

122 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ГРАНАТА – пълен заряд

122 mm изстрел с осколочно-фугасна граната е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

122 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН ЗАРЯД

122 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

122 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ГРАНАТА – намален заряд

122 mm изстрел с осколочно-фугасна граната е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

122 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – НАМАЛЕН ЗАРЯД

122 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

122 mm ОСВЕТИТЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН заряд

122 mm осветителен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

122 MM ОСВЕТИТЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ С НАМАЛЕН ЗАРЯД

122 mm осветителен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

Изстрел осветителен I-122-F-VMZ с граната осветителна I-122-VMZ

Предназначен е за внезапно осветяване на отделни цели и местности, заети от противника, при ...
Разгледай

Изстрел осветителен I-122-R-VMZ с граната осветителна I-122-VMZ

Предназначен е за внезапно осветяване на отделни цели и местности, заети от противника, при ...
Разгледай

125 MM ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ

125 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

130 mm ИЗСТРЕЛ С ДАЛЕКОБОЕН ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН СНАРЯД

130 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

130 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН СНАРЯД – пълен заряд

130 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

130 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – пълен заряд

130 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

130 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН СНАРЯД – непълен

130 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

130 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – непълен заряд

130 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

152 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНA ГРАНАТА – пълен заряд

152 mm изстрел с осколочно-фугасна граната е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

152 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН ЗАРЯД

152 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

152 mm ИЗСТРЕЛ С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНA ГРАНАТА – намален заряд

152 mm изстрел с осколочно-фугасна граната е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за ...
Разгледай

152 MM ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – НАМАЛЕН ЗАРЯД

152 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с ...
Разгледай

152 мм ИЗСТРЕЛ ОСВЕТИТЕЛЕН СЪС СНАРЯД ОСВЕТИТЕЛЕН I-152-VMZ

Предназначен е за внезапно осветяване на отделни цели и местности, заети от противника, при ...
Разгледай

152 мм изстрел ВРС-546 със снаряд с радиосмутител „Стършел”

Предназначен е за доставяне на предаватели за радиосмущения с еднократно действие до обекти в ...
Разгледай