E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Над 85 години
Доверие, лоялност
и професионализъм

Изгледай цялото видео

История

В своето историческо развитие дружеството на „ВМЗ“ е известно през 1948 г. като „Завод – 23“, а от септември 1950 г. като „Завод – 11“, което е известно и до днес за изделията ни от специалното производство. Десет години по-късно в предприятието са извършени разширения, специализация и концентрация на производството. Обособените във връзка с това няколко завода налагат ново название: Обединено промишлено предприятие „Вазовски машиностроителни заводи“ – Сопот – „ВМЗ“. След създаване на държавните стопански обединения (ДСО) през 1971 г. предприятието се преименува в Обединени заводи „Вазовски машиностоителни заводи“ (ОЗ „ВМЗ“), а в началото на 1977 г. – Машиностроителен комбинат „Вазовски машиностроителни заводи“ (МК „ВМЗ“). В недалечно минало и в наши дни предприятието минава през различни етапи на развитие. На 12 ноември 1991 г. „ВМЗ“ се регистрира от Пловдивския окръжен съд с решение с № 12274 като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). От 25 ноември 1997 г. „ВМЗ“ – ЕООД се регистрира като „ВМЗ“ АД („Вазовски машиностроителни заводи“ акционерно дружество), а през 1999 г. – като „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД е българско държавно предприятие за производство на боеприпаси със седалище гр. Сопот.
Основната продукция на предприятието са неуправляеми и управляеми противотанкови снаряди и други артилерийски боеприпаси, неуправляеми авиационни ракети и взриватели. 

На 9 юни 1936г е направена първата копка на Държавната военна фабрика.

В периода на строежа и оборудването на фабриката до 1939г. началник е ген. Асен Красновски, а когато е повишен в началник отдел „ Доставки и предоволствия“ при „ Военно министерство“, полк. Боню Гочев е назначен на неговото място. Успоредно с дострояването на фабриката, полк. Гочев за първи път пуска в производство гранатохвъргачки, мини и запалки по германска технология, както и инструментално производство.

Периодът от 1944г. до края на 1948г.  може да се раздели на два етапа. Първият етап обхваща годините на Втората световна война, когато цялото производство е било подчинено на нуждите на фронта, а вторият - годините на възстановяване на народното стопанство. Това налага фабриката да се специализира в производството на машини за селското ни стопанство – плугове и лемежи, брани, редосеялки, култиватори и др.

През 1958г се проектира ново производство – лагерно. През 1960г. се произвеждат и първите български лагери. „ Вазовски машиностроителни заводи“ е единствен производител на лагери в България. 

 

Настъпват години на динамично разрастване, развитие и усъвършенстване. Произвеждат се нови изделия: сенокосачки, стругово-фрезова машина „Родина“ с различни модификации и др. Първите изделия, които се усвояват и произвеждат, са ръчни гранати, 22 mm осколочно-фугасни изстрели, 122 mm изстрели за гаубица, взриватели, 75 mm изстрел и 105 mm снаряд за оръдие „Круп“. Този обновителен процес обхваща и инструменталното производство, започнало през 1939 г. като инструментално отделение на тогавашната Държавна фабрика. Работи се на високопроизводителни стругове, шлайф машини машини, копиршлайфмашини и др. За да се задоволят нарастващите нужди от инструментална екипировка на останалите заводи, част от ВМЗ, инструменталното производство се разширява и модернизира. За първи път в България през 1986г се внедрява гъвкава система за производство на щампи, щанци и пресформи. Изработват се дискове за рязане и шлифоване на метали. В края на 80-те години се поставя началото на нов процес в историята на отбранителната промишленост. Този процес е конверсията и представлява преструктуриране на отбранителната промишленост на дадена страна.

„ВМЗ“ ЕАД традиционно участва в много български и международни изложения. От 1947 г. е редовен участник на Пловдивския мострен панаир. Участник е в специализираното изложение „Хемус“.   Търговската марка „ВМЗ“ се е наложила на местния и международния пазар.

Заводи и поделения

Завод за нестандартно оборудване и екипировка

Завод за нестандартно оборудване и екипировка

Завод за нестандартно оборудване и екипировка

Заводът за нестандартно оборудване и екипировка проектира и изработва всички нестандартни прибори и приспособления, които са неразделна част от специалното производство.

Механичен завод

Механичен завод

Механичен завод

Механиченият завод е специализиран да извършва всички познати обработки на метал. Цеховете са обособени по видове обработка и взаимно се допълват за получаване на детайл или сборка с последващо предаване към Монтажения завод.

Монтажен завод

Монтажен завод

Монтажен завод

Монтажният завод е модернизиран относно автоматизация и специализиран да пресова и шнекова всички видове взривни вещества и пиротехнически състави, както и да изработва необходимите барутни заряди за специалното производство на предприятието.

Техническа дирекция

Техническа дирекция

Техническа дирекция

Техническа дирекция обхваща технологичен, конструктивен и механичен отдел. Ключов момент в развитието на „ВМЗ“ ЕАД е създаването на отдел “Развитие”, ангажиран с разработване на нови изделия, подобряване на тактико-техническите характеристики на съществуващите изделия и подпомагане усвояването на вече създадените. Отделът разполага с екип от специалисти с многогодишен опит в разработката, усвояването и трансфера на технологии в областта на видовете боеприпаси от продуктовата гама на дружеството.

 

 

Открит изпитателен полигон

Открит изпитателен полигон

Открит изпитателен полигон

Дружеството разполага със собствен изпитателен полигон, на който провежда тестове за създаване на продукти и окачествяване на текущото производство. Наличието на всички гореизброени структурни звена представя пълния пакет от необходими способности за бърза реализация на проекти с висока сложност.

Открит изпитателен полигон

Открит изпитателен полигон – „ВМЗ” ЕАД гр. Сопот осигурява условия за провеждане на изпитвания на въоръжение, военна техника и имущества.

УСЛОВИЯ

- максимална дистанция – 2000м;
– осигурява измерване на начална скорост, налягане на заряда, групираност по местност и щит, здравина, устойчивост на снаряжението и пълнота на разривите на боеприпасите и фугасно действие,бронепробитие по хомогенна броня и по хомогенна броня след динамична защита ;
– осигурява изпитванията на отделните компоненти на боеприпасите;
– осигурява условия за изпитване на въоръжение.

БОЕПРИПАСИ

- изпитва боеприпаси с бойно и инертно снаряжение.

РАЗПОЛАГА С ЕКСПОЗИЦИОННА ЗАЛА

Експозицията отразява развитието на ВПК в България и произвежданите във “ВМЗ” ЕАД изделия АРТИЛЕРИЙСКА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ ( АМЧ )
- осигурява РПГ-7 (боен, балистичен), СПГ-9,БС-3 (100мм оръдие), Д-30 (122мм гаубица), Д-20 (152мм гаубица), 82мм миномет, 120мм миномет.

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИЗПИТВАНИЯ

- осигурява условия за демонстрационни изпитвания;
– осигурява демонстрационни изпитвания с наличната АМЧ или с тази на клиента.

ПРОВЕЖДА ИЗПИТВАНЕ НА

- боеприпаси за: РПГ-7, РПГ-22, УБ-57, БМ-21, СПГ-9, 2А28 (БМП-1), БС-3, Т-55, Д-30,2С1, Д-20, М-46;
– боеприпаси за : 60мм, 81мм, 82мм и 120мм миномети.

ИЗПИТВАНЕ НА НОВИ ОБРАЗЦИ ВЪОРЪЖЕНИЕ, ВОЕННА ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВО

Управление на качеството

Системата за управление на качеството е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и на стандарта на НАТО - AQAP2110. “ВМЗ” ЕАД има издаден лиценз за износ и внос, удостоверение за трансфер на технологии и брокерска дейност на оръжия, като освен утвърден производител, e и надежден търговски партньор. Доброто качество и съответстващите на съвременните изисквания тактико-технически характеристики на продуктите, произвеждани във „ВМЗ” ЕАД, са оценени и от специалистите от Министерството на отбраната на Република България, като част от продуктите са приети на въоръжение в Българската армия, а други са в процес на приемане на въоръжение.

Удостоверения и лицензи

ЛИЦЕНЗ №03.09-180-1/31.01.2020г.

ЛИЦЕНЗ №03.09-180-1/31.01.2020г.

Този лиценз е издаден на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) в потвърждение на правото за извършване на износ и внос на продукти, свързани с отбраната.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03.09-180-3/31.01.2020г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03.09-180-3/31.01.2020г.

Това удостоверение за регистрация е издадено на основание ч. 10, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) в потвърждение на правото за извършване на брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03.09-180-5/31.01.2020 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03.09-180-5/31.01.2020 г.

Това удостоверение за регистрация е издадено на основание чл.6, ал. 3, ал. 4 и ал. 9 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) в потвърждение на правото за извършване на трансфер на продукти, свързани с отбраната.

 

ЛИЦЕНЗ №3039/07.10.2016 г.

ЛИЦЕНЗ №3039/07.10.2016 г.

Този лиценз е издаден на основание чл.14 от Закона за частната охранителна дейност за извършване дейности по охрана на имущество на физически или юридически лица по чл.5, ал.1, т.2.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, Лицензът е безсрочен и на основание чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност, се издава за извършване на дейностите на територията на цялата страна.

Мултимедия

Публична информация

"Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда,
информация съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство, представляваща обществен интерес.

Към публичната информация