E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Кариери

Бъдете част
от нашия екип

Дружеството се състои от квалифицирани и мотивирани кадри,
които могат да работят успешно в екип

Всички свободни позиции

Защо работа във
Вазовски машиностроителни заводи ЕАД?

01

Професионално
развитие

“ВМЗ” ЕАД предлага кариерно развитие, изграждане на практически умения и знания

02

Дългогодишна история

Натрупаният опит и търговски практики в дружеството са допринесли за лоялни взаимоотношения с клиенти и доставчици

03

Участия в изложения

ВМЗ представя на международни и български изложения своите продукти. Създава и утвърждава бизнес отношения

Свободни позиции

Важно за кандидатите

Кандидатите за позициите могат да подават своите документи както тук в сайта, така и на място на адрес гр. Сопот бул. “Иван Вазов” No 1. Западен портал, Отдел УЧР За кандидатстване на определена позиция е необходимо да бъде попълненa коректно aвтобиография (CV) на български език. Предоставяме европейския формат за автобиография, който може да изтеглите.

Aвтобиография
Задължително условие, като обект от стратегическо значение за Република България, всички кандидати за работа във ВМЗ Сопот да притежават свидетелство за съдимост със статус “Неосъждан” или "Реабилитиран".

Конструктор – 10бр.

Кандидатствай

Технолог – 10бр.

Кандидатствай

Инженер, хидравлик – 3бр.

Кандидатствай

Технолог - програмист – 5бр.

Кандидатствай

Инженер, проектант част СК "Строителни конструкции" – 1бр.

Кандидатствай

Инженер, проектант част ОВ "Отоплителни вентилационни и охладителни системи" – 1бр.

Кандидатствай

Инженер, проектант част ЕЛ "Електрообзавеждане" – 1бр.

Кандидатствай

Инженер, проектант "Водоснабдяване и канализация" – 1бр.

Кандидатствай

Програмист - настройчик – 5бр.

Кандидатствай

Огняр на парен котел, той и оператор на парни и водогрейни съоръжения – 5бр.

Кандидатствай

Електромонтьор – 5бр.

Кандидатствай

Машинен оператор (пресьор), той и монтажник – 20бр.

Кандидатствай