E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Публична информация

„Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД публикува информация за финансовите си резултати, обработване и защита на личните данни, опазване на околната среда,
представляваща обществен интерес, както и друга информация, в съответствие със законите на Република България и Европейското законодателство.