ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
16/06/2017 СТАЖОВЕ „ВМЗ“ – 2017 година

„ВМЗ“ ЕАД е най-голямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната. В последните две години,  „ВМЗ“ възвърна  водещата си позиция  в икономиката и стана желан партньор и търсен производител на специална продукция. Насочват се инвестиции в модернизиране на производството, но най-голямо внимание се обръща на персонала, на неговата подготовка, обучение и подобряване условията и безопасността на труда.

Стажантската  програма „Стажове „ВМЗ“ 2017“ е насочена към:

- студенти, учещи в бакалавърска или магистърска степен, трети или четвърти курс, или наскоро дипломирани  в ТУ, област  „Машиностроене“ – електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене и ХТУ, област „Химия“ – специалности Електрохимични технологии и защита от корозия, Технология на каучука и пластмасите.

- ученици,  в 11-и или 12-и клас, от професионални гимназии, с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – Машини и системи с ЦПУ и Технология на машиностроенето и „Машинен оператор“- Металорежещи машини, Стругарство и Шлосерство,Електротехника – Електромонтьор, които са навършили 18 години.

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти  от първи и втори курс и ученици от девети и десети клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Стажантската програма дава възможност на младите хора, без стаж по специалността, да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена  среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Ние предлагаме:

-         да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“

-         да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето

-         обучение в работния процес с реален трудов договор

-         да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа

-         да се обучавате от опитен работник или специалист/ментор/ от фирмата

Стажът е платен  на пълен 8 часов работен ден.

 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2017 ГОДИНА“

 СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист  – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“специалност технология на машиностроенето   за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант- настройчик на ММ с ЦПУ6 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“ за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“ 

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/28 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“ „машинен оператор“    специалност технология на машиностроенето   за работа в  Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант-шлайфист на универсална машина  - 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“специалност технология на машиностроенето   за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант-електроинженер – 1 място – подходящо за студенти със степен“бакалавър“, обучаващ се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството

Стажант-електромонтьор- 4 места – подходящо за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „електромонтьор“, „електротехник“ за работа в  Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

Стажант-монтьор/ на машини и оборудване, на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации, съоръжения с повишена опасност/ - 6 места-  подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен оператор“ “ за работа в  Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството  

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ6 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“ „машинен оператор“    специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини за работа в Механичен завод на дружеството

Стажант-технолог – 9 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“и „Химични технологии“ в специалности Електрохимични технологии и защита от корозия, Технология на каучука и пластмасите за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант-конструктор- 4 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности Механично уредостроене, Мехатроника за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант- електрончик- 2 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на Електронната техника и технологии, в специалност Електроника, за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант- ръководител сектор – 4 места- подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска степен, специалност  Индустриален мениджмънт в  Технически университет за работа в Техническа дирекция

Стажант- инспектор, административно обслужване на персонала – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили бакалавърска степен, специалност Човешки ресурси за работа в отдел „Управление на човешките ресурси“

Стажант- изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 6 места за студенти обучаващи се в Национален военен университет за работа в ОИП

С предимство за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2017г. ще бъдат:

  • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

  Кандидатстването за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2017г. ще става:

  • Чрез подаване на заявление,
  • подробна автобиография,
  • Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешки ресурси”/ отдел „УЧР“  на “ВМЗ” ЕАД – на  адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1,  или в електронен формат на  e-mail: popov@vmz.bg.
  • За справки: телефон 03134/9866/вътр. номер 34-67 ;  0886 306013/ вътр. номер 34-67

...
Виж още
14/06/2017 Д-р инж. Иван Гецов: Инвестирахме 50 млн. лв. за година и половина

Интервю на Гергана Михайлова,

вестник “Капитал”

Д-р инж. Иван Гецов е изпълнителен директор на държавния ВМЗ – Сопот, от 2015 г. За миналата година предприятието има 503 млн. лв. приходи и 193 млн. лв. печалба, което го нарежда на първо място сред петте основни оръжейни завода в страната. С този ръст дружеството изпреварва дори частните заводи в сектори, които също се развиват динамично благодарение на разпалените военни конфликти по света, където продукцията е търсена. Благоприятната ситуация дава възможност за обновяване на мощностите, като фокусът е към внедряване на оборудване, което може да произвежда и гражданска продукция, което би го направило предприятията конкурентоспособни и в годините на по-малко на търсене на военна продукция.

- Какъв е обемът на инвестициите, които ВМЗ е направил през 2016 г. и които е разчетено да направи през настоящата 2017 г.? В какво точно инвестирате и каква е стратегическата цел, преследвана с тези вложения?

- Обемът на инвестициите беше значителен, близо 50 млн. лв. за година и половина, особено предвид факта, че през последните 25 години не са правени инвестиции в нито една сфера на дейност в дружеството. Надяваме се, че след одобрение на нашата инвестиционна програма от съответните държавни институции вложените средства за настоящата 2017 г. няма да бъдат по-малки от тази през миналата година.

В момента инвестираме в области, които имат сравнително бърза възвращаемост. Целите, които сме си поставили, са повишаване на производителността и подобряване на условията на труд. В перспектива инвестиции ще се насочат и във всички важни дейности на предприятието, които биха модернизирали и придали европейски вид и поведение, за да бъде ВМЗ конкурентоспособно дружество и в условията на намалено търсене на нашето производство.

- Разнообразявате ли гамата си с нови продукти? Какви по-точно са те и за кои пазари са предназначени?

- В момента работим в това направление, което се определя като стратегическо в дългосрочен план. От изключително важно значение е усвояването на боеприпаси и други продукти, използвани от нашите натовски партньори. В голяма степен въпросът кои точно продукти ще бъдат усвоявани в близките години зависи от плановете за модернизация на българската армия, където ние можем активно да се включим и да бъдем полезни.

- Как разрешавате въпроса с намирането на финансов ресурс за оперативната си дейност и за инвестиционната програма?

- На 23 май бяхме посетени от министъра на икономиката Емил Караниколов, който в дискусия спомена, че при добре обоснована и защитена пред Министерството на финансите инвестиционна програма ВМЗ може да бъде освободен от плащане на дивидент върху получената печалба и тя да бъде реинвестирана във всички сфери на дейност на предприятието. Това ще позволи също създаване на финансов ресурс, с чиято помощ да бъдат направени нови производства, различни от съществуващите. Към момента ВМЗ не разчита на финансови средства от други институции, фондове и банки.

- Как процедирате в ситуация на поскъпващи суровини и волатилни валутни курсове?

- В момента световната икономика бележи положителни тенденции към развитие, това води до поскъпване на всички суровини и материали, включително и тези, които ние използваме. С цел по-голяма оперативност и бързина при изпълнението на договорите ние възприехме политика на създаване на резерв от основни суровини и материали, позволяващи безпроблемната ни работа за определен период от време. Този резерв в някаква степен се явява буфер, който бива използван при изпълнение на договори с вече фиксирани цени и позволява съхранение на предварително зададеното ниво на печалба.

- Имате ли някаква съществена промяна в начина на дистрибуция на продукцията? Кои са търговците, с които работите най-много?

- По-скоро не. Има обаче повишено търсене на продукцията ни. Това се дължи на събития, случващи се извън страната ни, върху които ние не влияем.

- Какво правите, за да задържите квалифицираната си работна сила и да привлечете нови служители?

- Младите хора освен достойно възнаграждение желаят и добри условия на труд, перспективи за развитие и дълъг трудов хоризонт. Всичко това е залегнало в нашите планове за развитие, които се реализират поетапно. Имаме и студенти в пловдивския филиал на Техническия университет в София. Те се обучават по специалности, необходими за завода.

- Какъв е коментарът ви по чувствителната тема с намерени оръжия и боеприпаси, произведени в България, в зони под ембарго като Сирия? Какво е обяснението ви – как попадат те там и какво може да се направи, за да се пресече това като практика?

- България стриктно спазва всички ограничения за търговия със специална продукция. Всеки износ се одобрява от Комисията за експортен контрол и мога да заявя, че това е най-прозрачният бизнес в икономиката на страната ни. Знае се точно къде, на кого и колко от нашата продукция е продадена.

Намерените продукти в една или друга гореща точка на света могат да попаднат там по различен начин, извън законоустановения. За съжаление това се използва за преследване на други цели, различни от българските държавни интереси и на нашите съюзници, оказва негативно влияние и същевременно подпомага чуждестранни интереси. Тяхната цел е дискредитиране на България в международен план.

...
Виж още