ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
31/05/2016 Конкурс за проектиране и изграждане на галванични мощности

 

Фирма “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот обявява конкурс за проектиране и изграждане на галванични мощности за следните видове покрития:
- твърдо анодиране;
- твърдо хромиране;
- химическо никелиране и алуминиеви детайли;
- химическо никелиране на стоманени детайли;
- химическа оксидация на стоманени детайли и пружини;
- калайдисване на стоманени детайли, детайли на съпротивление, медни и месингови детайли;
- калай-бисмут на детайли от мед, месинг и бронз;
- електрополиране на стоманени детайли;
- електрохимично никелиране на стоманени, медни и месингови детайли;
- безцианово поцинковане на стоманени детайли;
- химическо фосфатиране на стоманени детайли;
- химическо пасивиране на алуминиеви детайли;
- травление на пластмасови детайли;

        За участие в конкурса е необходимо:

  1. Да се подаде заявка по приложен образец
  2. Описание на фирмата
  3. Референци на фирмата в областта

Важни дати:

Срок за подаване на заявките за разглеждане – 15.06.2016 г.

До 22.06.2016 г. събеседване, на което ще бъдат раздадени подробни технически задания за всяко от покритията.

За допълнителна информация: Директор Технически въпроси – г-жа Бодурова, тел. 0885079582,

...
Виж още
18/05/2016 МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: “ВМЗ” СОПОТ ВЕЧЕ Е ЛИДЕР В СВЕТОВНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

„През последните две години „Вазовските Машиностроителни заводи“ изградиха много сериозен имидж в сферата на специалното производство и се превърнаха в желан партньор и търсен производител“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на церемония по откриването на реновирани цехове на площадка Иганово на “ВМЗ” Сопот.
По думите на министър Лукарски с откриването на реновираните цехове вече не се говори за оцеляване, а за иновативно производство по световни стандарти. „ВМЗ” Сопот може да се похвали с изключително стабилно финансово състояние и днес заводът е обезпечен с договори до 2018 година, което дава една своеобразна сигурност и увереност за неговото бъдещето. Наред с това има огромно търсене на продукцията в завода и ни предстои да инвестираме още много в нови мощности и човешки капитал“, изтъкна той. Според него не е важна толкова инвестицията, която възлиза на около 7 млн. лева, а положеният труд в това да се превърне заводът в едно модерно предприятие, което да е пример за това как иновациите стават все по-определящи за конкурентоспособността на бизнеса. Внедрените съвременни мощности на двата нови цеха са на водещи европейски фирми и дават нов облик на оръжейницата, позиционирайки я сред първите места в световната карта на отбранителната индустрия. За тази цел предприятието ще продължи да отделя немалко средства за научно-изследователска и развойна дейност, с която да подсили потенциала си и да ускори превръщането на ВМЗ в европейски иновативен производител.
Министър Лукарски изтъкна, че приоритет в работата на Министерство на икономиката и на ръководството на оръжейницата е да се развива и установява като водещ производител и работодател, подчертавайки, че фокус в тяхната работа е инвестицията в работниците и служителите на завода. Той  даде пример за съществените промени във “ВМЗ” Сопот в последната година и половина, като значителното подобряване на условията на труд чрез откриването на  близо 1000 нови работни места, увеличаването на заплатите и социално-битовите придобивки, раздаването на коледни и великденски премии. „Индикация за конструктивност и финансова стабилност е и фактът, че от началото на 2016 г. “ВМЗ” Сопот погаси над 22 милиона лева стари задължения, включително към община Сопот и Национална агенция за приходите. Запазва се и тенденцията от края на миналата година към трайно повишаване на приходите и днес заводът регистрира забележителен ръст, както на оборотите, така и печалбата“, допълни той.
Икономическият министър благодари на ръководството и служителите на “ВМЗ” Сопот за положените усилия и определи събитието като своеобразен рестарт за нуждите на специалната продукция, която по думите му в последните години отбелязва не само връх, но и е от съществено значение за икономиката на страната, осигурявайки десетки хиляди работни места и повишавайки експортния й потенциал.
Изпълнителният директор на предприятието Иван Гецов подчерта, че с днешното събитие се потвърждава започналия подем в предприятието и определи като знакова 2016 година за “ВМЗ” Сопот. „ Днес ние продължаваме политиката си за инвестиране в условията на труд. Инвестираме в обучението и подготовката на персонала, сключваме договори със средни и висши учебни заведения за сътрудничество и обвързване на образованието с нашето производство, отпускаме стипендии за ученици и студенти“, допълни той. В заключение Иван Гецов благодари на екипа на оръжейницата и на Министерство на икономиката за оказаната подкрепа.

1-2   2-2   5-2

...
Виж още