ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
23/12/2020 ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД

УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ,

 

КОЛЕГИ,

 

Обръщам се към вас в навечерието на Рождество Христово с искрено пожелание в семействата ви да се случи нещо ново, светло и красиво! Нека светлината на големия християнски празник бъде своеобразен преход между онова, което ще остане зад нас и това, което предстои. Пожелавам душите на всички да се възродят за човешка топлина, отзивчивост и добрина!

Изпращаме една сложна и тежка година, през която положихме всички усилия да докажем, че можем да работим и в условията на световна криза; да бъдем иновативни, да отстояваме своите интереси във всички точки на света. Приемете благодарността и признанието на ръководството на дружеството за вашия труд в месеците на изпитания!

На прага на 2021 година всички ние сме изпълнени с надежда и очакване за реализиране на плановете, за съпричастност, за разбиране и взаимодействие помежду ни. Желая здраве, щастие и благополучие на вас и семействата ви! Да бъдем благодарни на всичко, което имаме и с добра мисъл, с надежда и вяра в позитивното начало да посрещнем 2021 година!

 

СВЕТЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

 

ЗДРАВА, МИРНА,

БЛАГОПОЛУЧНА, УСПЕШНА 2021 ГОДИНА!

 

Д-Р ИНЖ. ИВАН ГЕЦОВ

 

 

...
Виж още
08/12/2020 О Б Я В А

“ВМЗ” – EАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за избор на застраховател за застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД.

 

Документация за възлагане на поръчка с предмет застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД,   може да се получи по електронен път всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в периода от 04.12.2020г. до 18.12.2020г. ,  лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540, e-mail : rachev@vmz.bg

 

Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  EАД, краен срок: 18.12.2020г. до 16,00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1, “ВМЗ” – EАД

 

...
Виж още