ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ АД

“Вазовски Машиностроителни заводи” АД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” АД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия

Новини
03/10/2014 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АДСОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на ведомствените жилища, собственост на дружеството, по списък одобрен от Съвета на директорите.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 31.10.2014 г.

...
Виж още
25/09/2014 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД – Сопот набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД  - гр. Сопот   набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина,    във връзка с избор  на изпълнител, който да осигури при най-ниска цена, комплексно обслужване на работниците и служителите от дружеството, в съответствие със Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова дисциплина.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за подаване на офертите – до 16.00 часа на  30.09.2014 г.

...
Виж още