ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
07/06/2019 ПОЗДРАВЛЕНИЕ към колектива на ВМЗ по повод 83 години от създаване на предприятието

УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ,

КОЛЕГИ,

От името на ръководството на ВМЗ ЕАД – Сопот ви поздравявам с 83 години от създаването на нашето предприятие, които се навършват на 9 юни.

Съветът на директорите изказва благодарност на всички за упоритата и всеотдайна работа през годините! Без вас, без вашия труд, нямаше да станат възможни множеството високи резултати и успехи.

Сърдечно пожелавам на всички много здраве, късмет, новаторски идеи и просперитет. Трудете се така, както и досега! Имайте вяра в бъдещето на Вазовските машиностроителни заводи!

Нека датата 9 юни да бъде още една стъпка напред в развитието на предприятието, към подобряване благосъстоянието, увеличаване на печалбите и изпълнение на всички планове и проекти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

07.06.2019                                     С уважение: д-р инж. Иван Гецов

Сопот                                                Изпълнителен директор на ВМЗ ЕАД

...
Виж още
17/05/2019 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2019 ГОДИНА“

Стажантската  програма „Стажове „ВМЗ“ 2019“ е насочена към:

- студенти, учещи в бакалавърска или магистърска степен, трети или четвърти курс, или наскоро дипломирани  в ТУ, област  „Машиностроене“ – електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене и ХТУ, област „Химия“ – специалности Електрохимични технологии и защита от корозия, Технология на каучука и пластмасите.

- ученици,  в 11-и или 12-и клас, от професионални гимназии, с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – Машини и системи с ЦПУ и Технология на машиностроенето и „Машинен оператор“- Металорежещи машини, Стругарство и Шлосерство,Електротехника – Електромонтьор, които са навършили 18 години.

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти  от първи и втори курс и ученици от девети и десети клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Стажантската програма дава възможност на младите хора, без стаж по специалността, да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена  среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Ние предлагаме:

-       да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“

-       да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето

-       обучение в работния процес с реален трудов договор

-       да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа

-       да се обучавате от опитен работник или специалист/ментор/ от фирмата

Стажът е платен  на пълен 8 часов работен ден.

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2019 ГОДИНА“

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист  – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник“, специалност технология на машиностроенето   за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант- настройчик на ММ с ЦПУ2 места – подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“ за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“ 

Стажант- програмист-настройчик на ММ с ЦПУ1 място – подходящо за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“ за работа в Техническа дирекция  на „ВМЗ“ 

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/13 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“ „машинен оператор“    специалност технология на машиностроенето   за работа в  Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант-шлайфист на универсална машина  - 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“специалност технология на машиностроенето   за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване“ на „ВМЗ“

Стажант-електроинженер – 1 място – подходящо за студенти със степен“бакалавър“, обучаващ се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството

Стажант-електромонтьор- 2 места – подходящо за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „електромонтьор“, „електротехник“ за работа в  Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

Стажант-монтьор/ на машини и оборудване, на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации 3 места -  подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен оператор“ “ за работа в  Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството  

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ4 места- подходящи за ученици, обучаващи се по професия „машинен техник,“ „машинен оператор“    специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини за работа в Механичен завод на дружеството

Стажант-технолог – 7 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини“и „Химични технологии“ в специалности Електрохимични технологии и защита от корозия, Технология на каучука и пластмасите за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант-конструктор- 2 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности Механично уредостроене, Мехатроника за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант- електрончик- 2 места- подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на Електронната техника и технологии, в специалност Електроника, за работа в Техническа дирекция на дружеството

Стажант- технически изпълнител- 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска степен, специалност  Индустриален мениджмънт в  Технически университет за работа в Техническа дирекция

Стажант- инспектор, административно обслужване на персонала – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили бакалавърска степен, специалност Човешки ресурси за работа в отдел „Управление на човешките ресурси“

Стажант- изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 2 места за студенти обучаващи се в Национален военен университет за работа в ОИП

Стажант- специалист, компютърни мрежи и системи – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършели специалност „Компютърни системи и технологии“ за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“.

Стажант-готвач  - 1 място подходящо за ученици, обучаващи се по професията „готвач“.

 

С предимство за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2019г. ще бъдат:

  • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

 

 Кандидатстването за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2019г. ще става:

  • Чрез подаване на заявление,
  • подробна автобиография,

в срок до 15 юни 2019г.

  • Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешки ресурси”/ отдел „УЧР“  на “ВМЗ” ЕАД – на  адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1,  или в електронен формат на  e-mail: popov@vmz.bg. За справки: телефон 03134/9866/вътр. номер 34-67

0886 306013/ вътр. номер 34-67

...
Виж още