ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
06/08/2020 Служители на „ВМЗ“ завършиха успешно двугодишно професионално обучение към ПГ „Ген. Вл. Заимов“

На 22.07.2020 г.  в залата на Управлението на „ВМЗ“ ЕАД се състоя официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация на 11 служители на дружеството, завършили успешно двугодишен курс на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“, специалност: „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“. Свидетелствата бяха връчени от г-жа Хилда Танчовска – Заместник-директор на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот, а като представители на Ръководството на „ВМЗ“ присъстваха г-жа Иванка Вълева – ЗИД по развитие на човешките ресурси, и г-жа Ваня Цанева – Директор Монтажно производство.

Благодарение на съвместната дейност и доброто сътрудничество между дружеството и професионалната гимназия през 2018 г. беше реализирана идеята за разкриване на паралелка, която е ориентирана към  производството и експлоатацията на боеприпаси и стрелково оръжие. Беше разработен Учебен план за обучение по рамкова програма Г2 – вечерно обучение, и учебни програми по всички предмети по обща и отраслова професионална подготовка. В последствие бяха изготвени и учебни програми по предметите за специфична професионална подготовка. Това позволи на курсистите да придобият знания и умения, полезни за тяхната реализация във „ВМЗ“ ЕАД, а практическите занятия бяха проведени в реална работа среда, на територията на дружеството.

Като фирма възложител на това обучение „ВМЗ“ пое изцяло неговото финансиране, като по този начин предостави възможност на своите служители да повишат квалификацията си напълно безплатно. При получаване на свидетелствата си те изразиха своята признателност към Ръководството на предприятието и към преподавателския колектив на ПГ „Ген. Вл. Заимов“. От своя страна г-жа Вълева, г-жа Цанева и г-жа Танчовска изказаха благодарности към курсистите за положените усилия и постигнатите високи резултати през целия период на обучение.

2 3 4 5 6

...
Виж още
10/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 12.06.2020 година /петък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.
Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е уведомило предварително съответните институции в населените места в района на полигон “Анево”. “ВМЗ” ЕАД уверява жителите на населените места и представителите на медиите, че няма причина за безпокойство.

 

...
Виж още