ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ АД

“Вазовски Машиностроителни заводи” АД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” АД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия

Новини
09/01/2015 ГРАМОТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

gramota

...
Виж още
18/12/2014 ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД–СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на:

  1. сгради – 659 бр. и активи в процес на изграждане – 44 бр. по реда на МСС 36
  2. инвестиционни имоти по справедлива стойност – 12 бр., собственост на дружеството.

 Огледа се извършва след предварителна заявка по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за оглед от първия работен ден следващ деня на публикуване на обявата до 15.30 ч. на 23.12.2014.

 Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 06.01.2015 г.

За контакти тел. 03134/9809

...
Виж още