ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ АД

“Вазовски Машиностроителни заводи” АД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” АД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия

Новини
04/03/2015 ОФЕРТИ АКРЕДИТИРАН “ОРГАН ЗА КОНТРОЛ”

     „ВМЗ“ АД гр. Сопот  набира оферти от фирми с акредитиран „Орган за контрол” от ИА „БСА”, за измерване ефективността на вентилационните инсталации, съгласно изискванията на чл. 170 от Наредбата №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /Д.В. бр.88/1999г./. Кандидатите да разполагат с калибрирани и взривозащитено изпълнение на техническите средства за измерване.

     Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

     Срок за подаване на офертите – до 16.00 часа на 12.03.2015 г.

                                                                                                                                                          ОТ РЪКОВОДСТВОТО

...
Виж още
04/03/2015 ПРОЕКТ КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА BG051PO001-2.2.02

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Кариерни центрове за заети лица

Професионални браншове

Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда

Насоки за успешно кариерно развитие

...
Виж още