ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
09/11/2021 ОБЯВА

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за :

 I. Застраховка “ГО при използване на огнестрелно оръжие” /съгласно опис / за 2021/2022г., лимит при едно събитие 500 000.00лв. в агрегат 2 000 000.00лв.

 Застраховката е за една година.

 Офертите съдържат показатели , както следва :

 Обхват на покритите рискове;

Размер на дължимата застрахователна премия;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

 Тежест на съответния критерий, както следва:

 Обхват на покритите рискове – 30%;

Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

Описите се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” – ЕАД.

Застрахователен брокер „ТТ Консултинг“  ЕООД

 Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  ЕАД в срок: 24.11.2021г. до 16,00 часа.

 Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1 “ВМЗ” – ЕАД

 Тел.: 03134/98-09

0887/353587

 

...
Виж още
28/10/2021 Нова галванична линия във “ВМЗ”

Във „ВМЗ“ ЕАД е изградена нова линия за алкално безцианово електролитно поцинковане, която се отличава от до сега използваните методи за поцинковане със своето по-малко вредно въздействие върху човешкия организъм, по-ниско енергопотребление, локално захранване на ваните с електричество, а не с пара, добра корозоустойчивост.

През следващата седмица – 44, се очаква да приключат 72-часовите проби и линията да бъде приета за редовно използване от производството.

Нейните предимства са безспорни пред традиционния, използван до момента метод, като най-голямото е пълната безвредност за човешкия организъм.

„ВМЗ“ ЕАД е инвестирало в дадения проект 1,8 млн. лева и смята да продължи инвестициите, подобряващи безопасните и здравословни условия на труд.

 

VMZ01207 VMZ01200 VMZ01199 VMZ01197 C0025T01

...
Виж още