ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
15/08/2018 ВМЗ сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проектът е съфинансиран с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие.

EURInnovation

ПРОЕКТ: „Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели  с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Разработване на иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели  с твърдо гориво,  посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins

БЕНЕФИЦИЕНТ:  „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

ПАРТНЬОР: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ,ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:952 359.80 лева, от които 526 178.78 лева европейско и 92 855.08лева национално съфинансиране

НАЧАЛО: 26.05.2018 г.

КРАЙ: 26.05.2020 г.

...
Виж още
29/06/2018 Министерството на икономиката и ръководството на “ВМЗ” работят за подсигуряване на още договори

Министерството на икономиката като принципал на “ВМЗ” и ръководството на предприятието правят всичко възможно за подсигуряване на допълнителни договори в предстоящите два месеца. Целта е максимално бързо и ефективно да бъде натоварен заводът, да се възстанови допълнителното материално стимулиране и съответно – по-високото заплащане на персонала. Това стана ясно по време на работна среща между министъра на икономиката Емил Караниколов, ръководството и синдикатите в държавното дружество. Министър Караниколов връчи на изпълнителния директор административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020″.

Председателят на Съвета на директорите Атанас Богданов, изпълнителният директор на сопотската оръжейница д-р инж. Иван Гецов и негови заместници запознаха министъра в детайли с текущото състояние на предприятието и перспективите пред най-голямото държавно дружество от ВПК у нас.

Бяха обсъдени с представителите на КНСБ и КТ “Подкрепа” възможностите за по-добро материално заплащане на работниците и служителите. Окончателно е решението на принципала за продажба на 34 апартамента на дружеството, в които срещу наем живеят настоящи работници и служители. Министерството ще предприеме бързи мерки по отношение недвижима собственост на “ВМЗ” – недостроени сгради и др., като те ще бъдат обявени за продажба съгласно действащата нормативна уредба, а приходите ще останат в дружеството.

Синдикалистите заявиха, че подкрепят напълно политиката на Министерството на икономиката и са удовлетворени от взаимодействието с министър Караниколов. Те увериха, че се надяват на помощта на принципала за максимално натоварване на предприятието с допълнителни поръчки, които да гарантират работа през следващите месеци и години.

Министър Караниколов оцени като успешни постигнатите споразумения в Колективния трудов договор, подготвян повече от два месеца и подписан на 27 юни т.г. Документът защитава максимално добре интересите на работниците и служителите, същевременно дава възможност на ръководството на “ВМЗ”, при необходимост, да предоговаря някои от клаузите. Министърът препоръча да продължи добрата работа на ръководството и взаимодействието с двата синдиката.

1  2

...
Виж още