ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
27/10/2016 СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населени места от общините Карлово и Сопот, че на 02 ноември 2016 година /сряда/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.
Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е уведомило предварително съответните институции в населените места в района на полигон “Анево”. “ВМЗ” ЕАД уверява жителите на населените места и представителите на медиите, че няма причина за безпокойство.

 

Иван Гецов
Изпълнителен директор на “ВМЗ” ЕАД

...
Виж още
20/10/2016 Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД

„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот обявява Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД

Критерии за допустимост на участниците

1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е собственик на предлагания  софтуер  или оторизационно писмо, че има право да го продава и поддържа .

2. Декларация, че  работи минимум от три години в сферата на информационната сигурност.

3. Представяне на  препоръки  за добро изпълнение на проекти в предприятия сходни на „ВМЗ“ ЕАД.

4. Декларация, че разполага със специалисти  със съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка.

Пълната информация за обявата – изтегли

Срок за подаване на оферти: до 16,55 ч. на 31.10.2016г.

Забележка: Срока за окончателно внедряване на избраната система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД ще се запише в договора със спечелилия конкурса.

За допълнителна информация: инж. Валентин Василев; 0888218997; e-mail: val@vmz.bg


...
Виж още