ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ АД

“Вазовски Машиностроителни заводи” АД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” АД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия

Новини
25/09/2014 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД – Сопот набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД  - гр. Сопот   набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина,    във връзка с избор  на изпълнител, който да осигури при най-ниска цена, комплексно обслужване на работниците и служителите от дружеството, в съответствие със Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова дисциплина.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за подаване на офертите – до 16.00 часа на  30.09.2014 г.

...
Виж още
13/06/2014 Продажба на жилища

Ръководството на „Вазовски машиностроителни заводи” АД гр. Сопот уведомява всички наематели на ведомствени жилища и гаражи, собственост на дружеството, желаещи да ги закупят, в срок до 15 юли 2014 година, включително, да подадат заявление по образец, в деловодството на дружеството, изразяващо волята на кандидата.
За допълнителна информация: Тодор Караколев, организатор жилищно настаняване, тел. 03134 9866 / вътр. 36 72 или моб. телефон 0887357269.

...
Виж още