ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ АД

“Вазовски Машиностроителни заводи” АД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” АД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия

Новини
14/11/2014 Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД – СОПОТ набира оферти за избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, собственост на дружеството.
СПО,  съгласно т. 2 на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на СПО и за реда на водене на регистър на съоръженията, са както следва:

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

 – Резервоар за въздух – Р – 0,8 MPa ,Q – 3 m3 по т. 2.2.1.1
- 10 бр.
 - Бутилка БВГ 27А по т. 2.2.1.1 /пропан бутан/ – 15 бр.

 

ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

- Кран портален – 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2, т. 2.6.1.3  - 1 бр.
- Кран мостов до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2 , т. 2.6.1.3  - 16 бр.
- Кран висящ до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2 .6.1.2, т. 2.6.1.3  - 14 бр.
- Щаблен кран – 1,2 t по т.2.6.1.1, т.2.6.1.2,т. 2.6.1.3   - 4 бр.
- Телфер електрически до 5 t – по т. 2.6.3  - 1 бр.

 

ПАРНИ КОТЛИ

– Водогреен котел – по т. 2.1.2  - 1 бр.

 

Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg

Срок за подаване на офертите: до 16,00 часа на 28.11.2014 г.

...
Виж още
03/10/2014 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АДСОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на ведомствените жилища, собственост на дружеството, по списък одобрен от Съвета на директорите.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 31.10.2014 г.

...
Виж още