ПРОДУКЦИЯ

122 mm ОСВЕТИТЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН заряд

122 mm осветителен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Тегло на гранатата, kg 21,300
Тегло на заряда, kg 7,835
Вид на заряда Пълен
Светлосила при горене на факела, cd ≥1000000
Скорост на снижение на факела, m/s 7,5…9,5
Време на горене на факела, s ≥ 50
Начална скорост, m/s 685
Далекобойност,  m 15 059
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -40…50

Опаковка

Габарити, mm 1190x434x258
2  броя изстрели в сандък
Маса, kg 83