ПРОДУКЦИЯ

122 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – ПЪЛЕН ЗАРЯД

122 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Тегло на гранатата, kg 21,760
Тегло на заряда, kg 7,830
Вид на заряда пълен
Начална скорост, m/s 690
Далекобойност,  m 15 300
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ° C
-40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 1210x435x258
2  броя изстрели в сандък
Маса, kg 83