ПРОДУКЦИЯ

125 mm изстрел с осколочно – фугасен снаряд

125 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд е с разделно гилзово зареждане. Предназначен е за поразяване на живата сила и техника на противника, намираща се на открито или в укрития от полеви тип, огневите позиции на артилерията, ракетните установки и други цели, разрушаване на неговите полеви отбранителни и инженерни съоръжения.


Свали

Характеристики

Маса на изстрел, kg 32,500
Тегло на заряда, kg 9,5
Вид на заряда заряд в изгаряща гилза
Начална скорост, m/s 850
Далекобойност, m 12 200
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, 0С
-40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 817x535x292
1  изстрел в дървен сандък
Маса, kg 60