ПРОДУКЦИЯ

130 mm ОСКОЛОЧНО-ФУГАСЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ – непълен заряд

130 mm осколочно-фугасен практически изстрел е с разделно гилзово зареждане. Същият е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Tегло на снаряда с взривател, kg 33,400
Тегло на заряда, kg 18,500
Тип на заряда намален
Начална скорост, m/s 705
Макс. далекобойност,  m 19130
Температурен диапазон на безопасно функциониране, ° C -40…50

Опаковка

Габарити, mm 960х488х280
1 брой изстрел в сандък
Бруто тегло, kg 79