ПРОДУКЦИЯ

152 мм изстрел ВРС-546 със снаряд с радиосмутител „Стършел”

Предназначен е за доставяне на предаватели за радиосмущения с еднократно действие до обекти в разположението на противника, за създаване на активни заградителни УКВ радиосмущения в неговите тактически звена за управление. Изстрелва се от оръдие – гаубица Д20, гаубица – оръдие МЛ-20 и самоходна гаубица 2С-3М.


Свали

Характеристики

Калибър на снаряда, mm 152
Дистанция на доставяне на предавателя, m
         – максимална 16900
         – минимална 4000
Височина на разделяне над целта, m
         – максимална 1500
         – минимална 800
Ъгъл на забиване на предавателя в почвата до 30 градуса от нормалата към терена
Радиус на действие, m не по малко от 700
Честотен диапазон, МHz 20 ÷ 100
Тегло на снаряда (неокончателно снаряден), kg 43
Тегло на заряда в гилза
       - пълен променлив, kg 16,400
       - намален променлив, kg 12
Маса на предавателя, kg 3,800

 

Опаковка

Габарити, mm 835х488х280
1 изстрел в сандък
Бруто тегло, kg 82