ПРОДУКЦИЯ

152 mm с Димна граната

Димните артилерийски изстрели са предназначени за създаване на маскиращи вертикални и заслепяващи димни завеси, а така също за целеуказване и сигнализация на полето на боя. Димните артилерийски изстрелимогат да се използват както през деня, така и през нощта. През нощта те осигуряват маскировката на войската и тиловите обекти от наблюденията на противника с помощта на прибори за нощно виждане и средствата за изкуствено осветление.


Свали

Характеристики

Вид на заряда Пълен Намален
Маса на изстрела, kg 60,35 56,00
Размери на димна завеса-височина, дължина и ширина, m 10/80/10 10/80/10
Продължителност:
- на горене, s не повече от 30 не повече от 30
- на димна завеса, min  5  5
Начална скорост, m/s 655 509
Далекобойност, m 17 410 13 400
Температурен диапазон на безопасно функциониране, ºС -40…50 -40…50

 

Опаковка

Габарити, mm 835х488х280 835х488х280
2 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 82 77