ПРОДУКЦИЯ

Взривател ВД-1

Взривателят ВД-1 е предназначен за комплектоване на термобарични гранати ГТБ-7ВС, ГТБ-7ВМ към РПГ-7В и служи за осигуряване на безопасността им при служебно ползване, при изстрел и за взривяване на бойната част на снаряда при среща с целта. Взривателят е дънен, ударен  с инерционно действие, предпазителен тип.


Свали

Характеристики

Тип Механичен
Тегло, kg 0,080
Дистанция на взвеждане, m  ≥2,5…15
Време за далечно взвеждане, s 0,020…0,114
Височина на безопасно падане, m 3
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -40…50