ПРОДУКЦИЯ

Взривател В-5КП

Взривателят е предназначен за взривяване на заряда на бойната част на неуправляеми авиационни реактивни снаряди С-5КП. Взривателят е пиезоелектрически, челно-дънен, с ударно-мигновено и инерционно действие и с далечно взвеждане, предпазителен тип. Съставен е от две части- пиезогенератор и предпазително- изпълнителен механизъм.


Свали

Характеристики

Тип Пиезоелектрически
Тегло, kg
- пиезогенератор 0,040
- дънна част 0,130
Време за далечно взвеждане, s 1,1÷1,7
Височина на безопасно падане, m 3
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -60…60