ПРОДУКЦИЯ

Взривател В-5КП1

Взривателят е предназначен за взривяване на заряда на бойната част на неуправляеми авиационни реактивни снаряди С-8КО, UAR-80VMZ. Взривателят е пиезоелектрически, челно-дънен, с ударно-мигновено и инерционно действие и с далечно взвеждане, предпазителен тип. Съставен е от две части – пиезогенератор и предпазително-изпълнителен механизъм.


Свали

Характеристики

Тип Пиезоелектрически
Тегло, kg
- пиезогенератор 0,040
- дънна част 0,130
Ъгъл на сработване 0°…75°
Време за далечно взвеждане, s 1,1÷1,7
Височина на безопасно падане, m 3
Температурен диапазон на безопасно функциониране,0С -60…60