ПРОДУКЦИЯ

Дистанционна запалка ДЗВ-90

Дистанционната запалка комплектова 122 mm и 152 mm артилерийски изстрели за стрелба съответно със системи Д-30, М-30, САУ 2С1 и Д-20, МЛ-20, САУ 2С3. Дистанционната запалка осигурява иницииране на бойната част в зададен момент от време.


Свали

Характеристики

Тип механична
Тегло на запалката, kg 0,348
Дистанционно време, s 2…90
Стойност на едно деление на дистанционното време, s 0,2
Погрешност на дистанционното устройство, % до 1,1
Вероятност за безотказна работа ≥ 0,98
Височина на безопасно падане, m 3
Присъединителна резба Сп 36,18 х 10 навивки в 1″
Температурен диапазон на безопасно функциониране, 0С -40…50

Опаковка

Взривателят се опакова по 40 броя в 4 херметични метални кутии, поставени в дървен сандък .

Габарити, mm 520x490x170
Бруто тегло, kg 31