ПРОДУКЦИЯ

130 mm ИЗСТРЕЛ S-130-R-VMZ С ДИМЕН СНАРЯД S-130-VMZ

Предназначен е за създаване на маскиращи вертикални и заслепяващи димни завеси, а така също за целеуказване и сигнализация на полето на боя.
Димните артилерийски изстрели могат да се използват както през деня, така и през нощта. През нощта те осигуряват маскировката на войската и тиловите обекти от наблюденията на противника с помощта на прибори за нощно виждане и средствата за изкуствено осветление.


Свали

Характеристики

Вид на заряда Намален
Маса на снаряда, kg 28,400
Дължина на плътната димна завеса, m 50…70
Ширина на плътната димна завеса, m 15…20
Продължителност на:
- разгаряне, s не повече от 30
- димообразуване, min 3…5
Начална скорост, m/s 720
Максимална дистанция, m 23090
Температурен диапазон, ºС -40…50

Опаковка

Габарити, mm 960х488х280
1 бр. изстрел в сандък
Бруто тегло, kg 74