ПРОДУКЦИЯ

ИЗСТРЕЛ ОГ-7ВЕ С ОСКОЛОЧНА ГРАНАТА ОГ-7Е

Предназначен е за поразяване на живата сила и огневите средства на противника, разположени на открито, в окопи и укрития от полеви тип и жилищни сгради, небронирана и лекобронирана техника.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 85
Тегло на изстрела, kg 4,390
Тегло на граната, kg 4,000
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Брой на осколките с тегло 1 g 1200
Начална скорост, m/s 70
Максимална далекобойност на стрелбата, m 1000
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, °C
-40…50
Скорост на стрелбата, изстр./min 4…6

Опаковка

Габарити, mm 800х495х312
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 50