ПРОДУКЦИЯ

Изстрел ТБ-7В с термобарична граната ТБ-7

Предназначен е да унищожава вражески войски на открито, в окопи, полеви заслони, каменни, тухлени или бетонни конструкции, както небронирани и леко бронирани превозни средства.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 93
Тегло на изстрела, kg 4,440
Тегло на граната, kg 4,050
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 67
Разстояние на правия изстрел, m 165
Прицелна далекобойност, m 1500
Ефективна далекобойност при поразяване, m 1200
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…50
 Скорост на стрелбата, изстр./min  4…6

Опаковка

Габарити, mm  1015х498х294
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 52