ПРОДУКЦИЯ

ОГ-7В ОСКОЛОЧЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ

40 мм осколочен практически изстрел ОГ-7В е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойната част, mm 40
Тегло на изстрела,  kg 1,760
Тегло на гранатата, kg 1,380
Тегло на стартов заряд, kg 0,375
Начална скорост, m/s 152
Разстояние на прав изстрел, m 170
Максимална далекобойност на стрелбата, m 1000
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…50
Скорост на стрелбата,  изстр./мин 4…6

Опаковка

Габарити, mm 833х454х262
18 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 50