ПРОДУКЦИЯ

ПГ-7ВМ КУМУЛАТИВЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗСТРЕЛ

Кумулативният практически изстрел ПГ-7ВМ е боен с практическа бойна част и се използва за тренировка и обучение на личния състав и учебни стрелби по цели с обозначение на попаденията.
Практическият боеприпас запазва еднакви с боеприпаса с бойно снаряжение габаритни размери, теглови и балистични характеристики.
Използването на практическите изстрели позволява съхранение на материалната част на учебните полигони, намалява вероятността от възникване на пожари и повишава безопасността при учебни и демонстрационни стрелби.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка , mm 40
Калибър на БЧ, mm 70,5
Тегло на изстрела, kg 1,975
Тегло на граната,  kg 1,600
Тегло на стартов заряд, kg 0,375
Начална скорост, m/s 140
Разстояние на правия изстрел,  m 300
Прицелна далекобойност, m 500
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ° C
-40 … 50
Скорост на стрелба,  изстр./мин 4…6

Опаковка

Габарити, mm 820х416х252
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 28