ПРОДУКЦИЯ

TB-7VS ROUND WITH TB-7S THERMOBARIC GRENADE

Предназначен е да унищожава вражески войски на открито, в окопи, полеви заслони, каменни, тухлени или бетонни конструкции, както небронирани и леко бронирани превозни средства.ИЗСТРЕЛ


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 106
Тегло на изстрела, kg 4,60
Тегло на граната, kg 4,20
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 70
Разстояние на правия изстрел, m 160
Максимална далекобойност, m 1200
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…+60
Скорост на стрелбата, изстр./min  4…6