ПРОДУКЦИЯ

ТБ-7ВС ИЗСТРЕЛ С ТБ-7С ТЕРМОБАРИЧНА ГРАНАТА

Предназначен е да унищожава вражески войски на открито, в окопи, полеви заслони, каменни, тухлени или бетонни конструкции, както небронирани и леко бронирани превозни средства.


Свали

Характеристики

Калибър на гранатохвъргачка, mm 40
Калибър на бойна част, mm 106
Тегло на изстрела, kg 4,60
Тегло на граната, kg 4,20
Тегло на стартов заряд, kg 0,390
Начална скорост, m/s 70
Разстояние на правия изстрел, m 160
Максимална далекобойност, m 1200
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…+60
Скорост на стрелбата, изстр./min  4…6

Опаковка

Габарити, mm 860х688х364
6 броя изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 52