ПРОДУКЦИЯ

КОНТРОЛНО ПРОВЕРЯВАЩА АПАРАТУРА 9В811 МБ

КПА е предназначена за сервизно обслужване на 9M111-2, 9M111M, 9M113 при тяхното техническо ...
Разгледай

КОНТРОЛНО ПРОВЕРЯВАЩА АПАРАТУРА 9В812МВ

КПА е предназначена за сервизно обслужване на пускови установки 9П135М и 9П135M-1 при тяхното ...
Разгледай

Противотанков управляем снаряд 9М111-М ФАКТОРИЯ

Предназначен е за поразяване на бронирани подвижни и неподвижни цели и други наземни обекти в ...
Разгледай

Противотанков управляем снаряд 9М111-2 ФАГОТ

Предназначен е за поразяване на бронирани подвижни и неподвижни цели и други наземни обекти в ...
Разгледай

Противотанков управляем снаряд 9М113 КОНКУРС

Предназначен е за поразяване на бронирани подвижни и неподвижни цели и други наземни обекти в ...
Разгледай

Противотанков управляем снаряд 9М115М МЕТИС

Предназначен е за поразяване на бронирани подвижни и неподвижни цели и други наземни обекти в ...
Разгледай