ПРОДУКЦИЯ

РЕАКТИВЕН ТЕРМОБАРИЧЕН ИЗСТРЕЛ BULSPIKE-TB С ГРАНАТА TB-22M

Изстрел BULSPIKE-TB с термобарична бойна част е предназначен за ефективно поразяване на жива сила и огневи средства на открито, в окопи и укрития от полеви тип, дървено-земни огневи точки (в това число и при попадане на граната до 2м. от целта), а също така и за поразяване на лекобронирана и небронирана техника


Свали

Характеристики

Калибър, mm 72,50
Маса на изстрела, kg 4,00
Тегло на граната, kg 2,00
Тегло на термобаричната смес, g 750
Далекобойност, m 650
Разстояние на прав изстрел, m 100
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40..+50
Време на привеждане на пусковото  устройство от походно положение в бойно, s 8…10

 

Опаковка

Габарити, mm 847х688х364
5 бр. изстрели в сандък
Бруто тегло, kg 47