ПРОДУКЦИЯ

ИЗСТРЕЛ TBFR-9VMZ С ТЕРМОБАРИЧНО-ОСКОЛОЧНА ГРАНАТА TBFG-9VMZ

Предназначен е за унищожаване на вражески гнезда (укрития, каменни, тухлени или бетонни укрепления), лекобронирана и небронирана техника и живата сила на противника.


Свали

Характеристики

Калибър, mm 73
Тегло на изстрела, kg 4,400
Тегло на граната, kg 2,600
Тегло на стартов заряд, kg 1,800
Начална скорост, m/s 316
Максимална далекобойност на стрелбата, m 4500
Брой на поразяващи осколки 400
Температурен диапазон на безопасно
функциониране, ˚C
-40…50
Скорост на стрелбата, изстр./min 4…6

Опаковка

 

6 бр. изстрели в сандък